© Nahani WebServices

PRIVACYVERKLARING

Datavideo gebruikt uw persoonlijke informatie
uitsluitend voor specifieke doeleinden. De
informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk
gehouden en wordt ingezameld en verwerkt
voor de volgende algemene doelstellingen
of voor elke andere wettige doelstelling die
beschreven wordt in de toepasselijke wet:

• om uw aankoop te verwerken of de aan-
  gevraagde diensten te verlenen,
• om te reageren op uw aanvragen voor
  producten en diensten,
• om onze producten en diensten te
  verbeteren,
• om contact op te nemen met u.

Datavideo zal uw persoonlijke informatie nooit
zonder uw toestemming voor marketing-
doeleinden meedelen aan een externe organisatie.

Persoonlijke informatie over u (zoals uw naam,
adres en telefoonnummer) of uw order en de
producten die u aankoopt zullen nooit zonder
uw toestemming voor marketingdoeleinden
meegedeeld of verkocht worden aan een
externe organisatie.