Oplossingen
Afspraak maken websitecheck

Tevreden over uw website? Levert uw website voldoende op?

Een website is geen kostenpost, maar een investering die zich moet terug verdienen. Sterker:
een website moet geld opleveren door direct dan wel indirect inkomsten te genereren en/of
kosten te besparen!

Voldoet uw website? Benut u alle mogelijkheden?

U heeft een website, maar u bent ontevreden over de effecten: u wilt meer bezoekers, meer
offerte-aanvragen, meer bezoeksafspraken, meer informatie-aanvragen, meer downloads van
folders, enz. Of u wilt weten waar u met uw website staat of hoe uw website en internet (meer)
zou kunnen betekenen voor uw bedrijf?

Doe uw voordeel met onze gratis websitecheck

Middels een 'quickscan' onderzoeken wij uw huidige website op aspecten als:

1. Vindbaarheid op internet
- Hoe scoort uw site in de zoekmachines (Google)?
- Is uw site zoekmachinevriendelijk, kan deze doorzocht worden door de zoekrobots?
'Wat zou er aan uw website verbeterd moeten worden om beter gevonden te worden?'

2. Gebruiksvriendelijkheid
- Kunnen bezoekers makkelijk hun weg vinden op uw site?
- Geeft uw site snel antwoord op vragen van de gebruiker?
- Staan de navigatieknoppen op plaatsen waar bezoekers ze verwachten?
- Zijn adres- en contactgegevens direct zichtbaar danwel snel te vinden?
- Komt uw site in alle webbrowsers goed tot zijn recht?
- Kunnen bezoekers snel tot 'call-to-action' komen, zoals informatie aanvragen, folder downloaden,
e-mailbericht verzenden, afspraak maken, offerte aanvragen, product bestellen, enz.?
'Kunnen bezoekers effectief, efficiënt en naar tevredenheid uw website gebruiken?'

3. Aangeboden informatie
- Is direct duidelijk met wie de bezoeker te maken heeft en waar de site over gaat?
- Bevat uw site goede, feitelijke informatie over de organisatie?
- Bevat uw site geen verouderde informatie?
- Bevat uw site geen overbodige informatie?
- Is de informatie op uw site conreet, feitelijk en begrijpelijk?
'Informeert uw website voldoende over wat hij te bieden heeft - en wat bezoekers verwachten?'

4. Marketinggerichtheid
- In welke mate beantwoordt uw website aan de wensen en behoeften van uw doelgroep?
- Maakt u via uw website optimaal gebruik van de beschikbare marketinginstrumenten?
- Hoe staat u met uw website ten opzichte van uw 3 belangrijkste concurrenten?
'Refecteert de inhoud van uw site voldoende aan de behoeften van de bezoekers?'

Weten waar u met uw website staat? Vraag gratis Websitecheck aan!

Na de websitecheck (Quickscan) bespreken wij onze bevindingen tijdens een persoonlijk gesprek
om eventuele verbeterpunten en onbenutte mogelijkheden toe te lichten. Vanuit een adviserende
rol, doen wij u vrijblijvend aanbevelingen om te komen tot verbetering van het resultaat.
Bel (0578) 56 10 54 of e-mail ons voor informatie of een afspraak!